รู้จัก ‘ประสงค์ พูนธเนศ’ ปลัดคลังคนใหม่ยุคคสช.

ครม.มีมติตั้งปลัดคลังคนใหม่ มือตรวจสอบภาษีนักการเมือง พร้อมโยกสลับเก้าอี้อีกหลายหน่วยงาน ลงตัวเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (17 เม.ย.) มีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นปลัดกระทรวงการคลัง แทนนายสมชัย สัจจพงษ์ ที่เมื่อวันอังคารที่แล้วครม.มีมติโยกย้ายให้ไปเป็นเลขาธิการสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ แต่นายสมชัยได้ขอลาออกจากชีวิตราชการทันทีในคืนวันเดียวกันนั้น

นายประสงค์ อายุ 59 ปี จบการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการการบริหารองค์กร) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)

สำหรับประวัติการทำงานในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ปี 2551 เป็นรองอธิบดีกรมสรรพากร ปี 2552 ในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นผู้ตรวจราชการ มาในปี 2553 เป็นอธิบดีกรมศุลกากร ปี 2554 เป็นผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และปี 2557 ได้รับแต่งตั้งจากรัฐบาล คสช.ให้เป็นอธิบดีกรมสรรพากร ที่มีผลงานที่ถูกจับตามองคือ การตรวจสอบภาษีนักการเมือง 60 คน และการตรวจสอบภาษีการซื้อขายหุ้นชินคอร์ปที่ได้เรียกเก็บภาษี และเบี้ยปรับจากอดีตนายกรัฐมนตรี นายทักษิณ ชินวัตร ประมาณ 17,000 ล้านบาท

ส่วนตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากรคนใหม่นั้น ครม.มีมติแต่งตั้งนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจมาดำรงตำแหน่งแทน และแต่งตั้งนายประภาส คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เป็นผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และให้นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นผู้อำนวยการสำนักบริหารหนี้สาธารณะ

นอกจากนี้ครม.ได้มีมติแต่งตั้ง นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นเลขาธิการสภาพัฒน์

จังหวะนี้นับเป็นการปรับขยับตำแหน่งครั้งสำคัญของผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ