ลุ้นใช้บุหรี่ “ซองเรียบ”

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ช่วงปลายเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา องค์การการค้าโลก (ดับบลิวทีโอ) ได้ประกาศผลการตัดสินให้ออสเตรเลียชนะคดีที่ถูกยูเครน ฮอนดูรัส สาธารณรัฐโดมินิกัน คิวบา และอินโดนีเซีย ฟ้องว่าการออกกฎหมาย “ซองบุหรี่ แบบเรียบ หรือ plain packaging” ห้ามแสดงเครื่องหมายการค้า หรือสัญลักษณ์ใดบนซองบุหรี่และขนาด แบบ และสีของตัวอักษรที่เขียนบนซองบุหรี่ต้องเป็นแบบเดียวกันเท่านั้น ไม่ขัดกับพันธกรณีของดับบลิวทีโอ และไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งไม่ได้สร้างอุปสรรคทางการค้าเกินจำเป็น เป็นผลให้ออสเตรเลียมีความชอบธรรมที่จะใช้มาตรการดังกล่าวได้ต่อไป

“ไทยได้เข้าร่วมเป็นประเทศที่สาม เพื่อติดตามกระบวนการพิจารณา รวมทั้งได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นข้อกฎหมายเรื่องการตีความความตกลงดับบลิวทีโอ ซึ่งผลคำตัดสินครั้งนี้ ถือเป็นกรณีตัวอย่างการตีความของดับบลิวทีโอที่ให้ความยืดหยุ่นรัฐในการใช้มาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุข”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในส่วนของไทย พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ของกระทรวงสาธารณสุข มีผลบังคับใช้แล้ว ซึ่งมาตรา 38 กำหนดให้ รมว.สาธารณสุขมีอำนาจออกประกาศเพื่อกำหนดลักษณะหีบห่อ สี สัญลักษณ์ ฉลาก รวมทั้งลักษณะการแสดงเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ยาสูบ ส่งผลให้ผู้ผลิตบุหรี่ต่างประเทศกังวลว่า อาจกระทบสิทธิของผู้ประกอบการโดยสุจริตที่มีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าของตนเอง เพราะบุหรี่ซองเรียบ จะไม่มีการพิมพ์เครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตอยู่เลย และอาจทำให้ผู้บริโภคสับสนในตัวสินค้า อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ดับบลิวทีโอตัดสินให้ออสเตรเลียชนะคดีนี้แล้ว จะยิ่งทำให้ไทยออกประกาศใช้บุหรี่ซองเรียบได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องเกรงจะถูกผู้ผลิตบุหรี่ฟ้องร้อง.