สรรพากรทำงานทะลุเป้า ขยายฐานเพิ่มเก็บภาษีเป็นกอบเป็นกำ

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรสะสมในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.-ธ.ค.2561) เก็บได้ 412,391 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 41,709 ล้านบาท หรือ 11.3% และสูงกว่าประมาณการจัดเก็บภาษีสรรพากรตามเอกสารงบประมาณ 28,006 ล้านบาท หรือ 7.3% สำหรับสาเหตุที่การจัดเก็บภาษีสรรพากรสูงกว่าประมาณการเนื่องจากการขยายตัวของการนำเข้าและราคาน้ำมันเฉลี่ยที่สูงขึ้นได้ส่งผลดีต่อการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้า และมีปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ ได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวดีตามแนวโน้มโครงการลงทุนภาครัฐและภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้น ยอดขายอสังหาริมทรัพย์และการโอนจำหน่ายรถยนต์ที่ขยายตัวดีต่อเนื่อง รวมถึงการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนภาคเอกชนและจำนวนผู้มีงานทำ เป็นต้น

“จากผลจัดเก็บภาษีสรรพากรในไตรมาสแรกคาดว่าในปีงบประมาณ 2562 กรมสรรพากรจะสามารถจัดเก็บได้ตามเป้าหมายจำนวน 2 ล้านล้านบาท โดยกรมสรรพากรจะเร่งนำเทคโนโลยีมาช่วยในการทำงาน เพื่อขยายฐานภาษีและสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี ช่วยให้การจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรมีประสิทธิภาพต่อไป”

ขณะที่นางญาณี แสงศรีจันทร์ โฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.2561 ใช้จ่ายแล้วจำนวน 1,041,586 ล้านบาทของวงเงินงบประมาณ 3,000,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 34.7% สูงกว่าเป้าหมาย 2.7% โดยรายจ่ายลงทุนใช้จ่ายแล้วจำนวน 208,163 ล้านสูงกว่าเป้าหมาย 12.2%.