สหภาพฯรถไฟระทึกถูกแปรรูป งัดไม้ตายค่าโดยสารพุ่ง 400%

นายสุภวัฒน์ รัตนคชา รองประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) เปิดเผยว่า มติคณะรัฐมนตรีที่ให้ความเห็นชอบพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การขนส่งทางราง พ.ศ.... ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา สร.รฟท.มองว่า พ.ร.บ.ดังกล่าว จะนำไปสู่การแปรรูปรัฐวิสาหกิจการรถไฟ เนื่องจากในบางมาตรา สนับสนุนให้เปลี่ยนแปลงผู้บริหารจากรัฐมาเป็นเอกชน ทั้งๆที่ภาครัฐลงทุนสร้างโครงการรถไฟทางคู่หลายเส้นทาง รวมกว่าแสนล้านบาท แต่กลับไปยกให้เอกชนเข้าไปดูแลแทน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หากมีการแปรรูป รฟท. จะทำให้รูปแบบการให้บริการเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะค่าโดยสารที่ต้องปรับเพิ่มสูงขึ้น 400% จากขณะนี้ เนื่องจากเอกชนเข้ามาดูแลก็ต้องแสวงหากำไร เช่นค่ารถไฟ 100 บาท อาจเพิ่มขึ้นเป็น 500 บาท แต่หากเป็นรัฐวิสาหกิจ รัฐบาลก็ยังสนับสนุน เช่น ปัจจุบันเก็บค่าโดยสารต่อคนที่ 0.20 บาท ต่อกิโลเมตร (กม.) ขณะที่มีต้นทุนจริงอยู่ที่ 2.40 บาทต่อ กม.