หาข้อสรุปเก็บรายได้ "โอทีที"

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยในงานประชุมของผู้นำองค์กรกำกับดูแลด้านโทรคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน หรือ การประชุม ASEAN Telecommunication Regulator’s Council : ATRC ทั้งนี้ การประชุม ATRC ครั้งที่ 25 ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพได้หารือถึงบริการ (Over The Top : OTT) หรือโอทีที ว่าได้หารือถึงแนวทางการกำกับดูแล ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน และเป็นแนวทางที่ทุกประเทศพอใจ เพื่อให้เกิดรายได้ในประเทศนั้นๆ ส่วนรูปแบบการจัดเก็บ บรายได้จะเป็นอย่างไร ต้องหารือร่วมกัน และได้ขอความร่วมมือผู้ให้บริการโอทีที ร่วมมือกับแนวทาง ที่เป็นข้อสรุปของแต่ละประเทศ ส่วนรายละเอียดของแต่ละประเทศ จะดำเนินการอย่างไร เป็นเรื่องของแต่ละประเทศ

กสทช.ยังได้เสนอให้ผู้ให้บริการโอทีที เข้าร่วมการจัดตั้งศูนย์ประสาน และยืนยันความถูกต้องการตรวจสอบข้อมูลข่าวลวง (Fake News) เพื่อเป็นตัวแทนตรวจสอบข้อมูลในแต่ละประเทศ สำหรับประเทศไทยหากมีศูนย์ดังกล่าว จะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเพื่อสนับสนุนศูนย์ปราบข่าวปลอม ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กำลังดำเนินการอยู่ โดยศูนย์ตรวจสอบ ช่วยลดขั้นตอนการยืนยันความถูกต้องของข้อมูล ที่ผ่านมามีบุคคลที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย ถูกปลอมบัญชีผู้ใช้บริการในโซเชียลมีเดียและต้องใช้เวลาอย่างมากในการปรับปรุงแก้ไข ดังนั้น กสทช.ขอเสนอให้โอทีทีมามอบอำนาจให้ศูนย์ตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้เกิดการดำเนินการได้เร็วขึ้น.