หารือรัฐเก็บภาษีโอทีเอ ท่องเที่ยวตะลึงเว็บไซต์รับจองโรงแรมอู้ฟู่

“พงษ์ภาณุ” ชงรัฐบาลเก็บภาษี “โอทีเอ” หรือบรรดาเว็บไซต์รับจองโรงแรม-ตั๋วเครื่องบิน แบบออนไลน์ เรียกเก็บค่าบริการสูง 30–35% ทำรายได้มหาศาลแต่ไม่เคยเสียภาษีถูกส่งกลับไปบริษัทแม่ในต่างประเทศ ขณะที่ตัวเลขนักท่องเที่ยว 4 เดือนแรกของปีนี้ นักท่องเที่ยวต่างชาติทะลักเข้ามา 13.7 ล้านคน เพิ่มขึ้นเกือบ 14% เป็นไปได้ว่าปีนี้จะเข้ามาถึง 37–38 ล้านคน จากเป้าหมาย 35 ล้านคน

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า จากการหารือกับภาคเอกชนเพิ่งรับรู้ปัญหา เอเย่นต์รับจองตั๋วเครื่องบินและที่พักแบบออนไลน์ (โอทีเอ : Online Travel Agency) เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการจองห้องพัก โรงแรมสูงในอัตรา 30-35% ของราคาห้องพัก ถือเป็นอัตราที่สูงจนน่าตกใจ และไม่เคยเสียภาษี เพราะเงินรายได้ของโอทีเอจะถูกส่งไปยังบริษัทแม่ในต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์และประเทศอื่นๆ ส่วนรายได้ที่เหลือของโรงแรมประมาณ 65-70% ของราคาห้องพักเท่านั้นที่อยู่ในระบบ

ขณะที่ค่าโรงแรมและที่พักถือเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 30% ของรายจ่ายการท่องเที่ยว และในปี 2561 คาดว่ารายได้ของโรงแรม ที่พักน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นแตะ 1 ล้านล้านบาท ดังนั้น ในส่วนที่โอทีเอรับรายได้จากคอมมิชชันไป จึงมีอัตราสูงมาก ที่ไม่เคยมาเสียภาษีให้ประเทศไทยเลย จึงจะนำเรื่องนี้หารือกับรัฐบาล เพื่อให้โอทีเอต้องเข้ามาอยู่ในระบบภาษีของประเทศไทยด้วย

ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวฯได้สำรวจสถานประกอบการที่พัก โรงแรม จากกลุ่มตัวอย่าง 425 แห่ง พบว่า ในเมืองท่องเที่ยวหลัก มีราคาเฉลี่ยคืนละ 2,391 บาท และเมืองท่องเที่ยวรอง มีราคาเฉลี่ยคืนละ 1,029 บาท จะเห็นได้ว่าราคาห้องพักเมืองหลักจะสูงกว่าเมืองรอง 2 เท่าตัว ขณะที่โรงแรม ที่พัก ที่นำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการ ทั้งเรื่องของการสื่อสาร บัญชี การเงิน การจัดซื้อ ในเมืองหลักมีมากกว่า 93% เมืองรองใช้ 80% การจองห้องพักมีทั้งจองผ่านเว็บไซต์และโอทีเอ การตลาดโรงแรม ที่พักในเมืองหลักใช้เทคโนโลยีพัฒนาระบบบริการ และส่งเสริมการขาย 95% ขณะที่เมืองรองใช้ 69%

จากตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าที่พักในพื้นที่เมืองหลักมีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดดิจิทัลมากกว่าเมืองรอง ขณะที่ในเมืองรองยังมีปัญหาในเรื่องการสื่อสารในภาษาต่างประเทศ และใช้โอทีเอเป็นช่องทางจำหน่ายห้องพักเป็นหลัก ส่งผลให้ต้นทุนสูงเพราะต้องจ่ายค่าคอมมิชชันให้กับโอทีเอ

สำหรับยอดนักท่องเที่ยวเดือน เม.ย.2561 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 3.09 ล้านคน ขยายตัว 9.38% จากปีก่อนโดยนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกมากที่สุด 2.1 ล้านคน ภูมิภาคเอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ ขยายตัวสูงถึง 14.46% และ 12.60% ตามลำดับ รองลงมาได้แก่นักท่องเที่ยวภูมิภาคยุโรป เอเชียใต้ อเมริกา โอเชียเนีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา สร้างรายได้ในเดือน เม.ย. 157,438.33 ล้านบาท ขยายตัว 12.52% จากปีก่อน

ขณะที่ช่วง 4 เดือนแรกของปี 2561 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 13.7 ล้านคน ขยายตัว 13.97% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวรวม 730,750 ล้านบาท ขยายตัว 17.55% ส่วนสถานการณ์ท่องเที่ยวชาวไทยเที่ยวไทย มี.ค. มีจำนวน 12.31 ล้านคน-ครั้ง ขยายตัว 4.32% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนและมีรายได้จำนวน 86,643 ล้านบาท ขยายตัว 9.72% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

“จากยอดนักท่องเที่ยวและรายได้ในช่วง 4 เดือนแรกมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทั้งรายได้และจำนวน จนอาจทำให้ปีนี้ จำนวนนักท่องเที่ยวอาจเพิ่มสูงขึ้นเป็น 37-38 ล้านคนจากเป้าหมายที่ตั้งไว้เมื่อช่วงต้นปี 35 ล้านคน”.