"หุ่นยนต์" โอสถทิพย์ดันเอสเอ็มอีพ้นวิกฤติ

นายณัฐพล รังสิตพล รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้เอสเอ็มอีต้องปรับตัวเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยนำระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีหุ่นยนต์เข้ามาใช้เพิ่มมากขึ้น สศอ.ตั้งเป้าว่าปีนี้จะมีการลงทุนผลิตหุ่นยนต์ในไทยมูลค่า 12,000 ล้านบาท

นายชิต เหล่าวัฒนา กรรมการคลัสเตอร์หุ่นยนต์ กล่าวว่า หุ่นยนต์จะมีความสำคัญกับเอสเอ็มอีมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขัน ลดการขาดแคลนแรงงาน จากการสำรวจความต้องการใช้หุ่นยนต์ของเอสเอ็มอีภาคการผลิตที่มีจำนวน 300,000 ราย โดยมีอยู่ 100,000 ราย ที่ต้องการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรมาใช้หุ่นยนต์ โดยระบุว่า หากไม่ปรับเปลี่ยนจะอยู่ไม่ได้ เมื่อความต้องการใช้หุ่นยนต์ที่เพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ผลิตหุ่นยนต์ต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนในไทย โดยเฉพาะจากญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีน

ล่าสุด ประเทศญี่ปุ่นประกาศสนับสนุนให้บริษัทที่มีความชำนาญในการใช้หุ่นยนต์ ในโรงงานอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น เข้ามาร่วมมือกับบริษัทญี่ปุ่นที่อยู่ในไทย ปรับเปลี่ยนไปใช้หุ่นยนต์ และลงทุนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในไทย อาทิ บริษัทนาชิ จำกัด ผู้ผลิตหุ่นยนต์รายใหญ่ของญี่ปุ่น ได้เข้ามาตั้งโรงงานผลิตป้อนให้โรงงานกลุ่มที่ต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูงในการผลิต ที่ต้องใช้หุ่นยนต์ช่วยทำงาน อาทิ โรงงานแบตเตอรี่รถยนต์.