หุ้นไทยปิดตลาดบ่าย ปรับขึ้น 4.01 ดัชนีอยู่ที่ 1,616 จุด

หุ้นไทยปิดตลาดบ่าย ปรับขึ้น 4.01 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,616.18 จุด มูลค่าการซื้อขาย 42,242.42 ล้านบาท


การเคลื่อนไหวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำวันที่ 9 ต.ค. 62 ช่วงครึ่งวันบ่าย พบว่า ดัชนีปรับขึ้น 4.01 จุด เปลี่ยนแปลง 0.25% มูลค่าการซื้อขาย 42,242.42 ล้านบาท โดยดัชนีสูงสุดอยู่ที่ 1,617.38 จุด และต่ำสุดที่ 1,603.97 จุด

สำหรับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขาย 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 3. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) 4. บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 5. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน).