หุ้นไทยปิดตลาดบ่าย ปรับลด 3.03 ดัชนีอยู่ที่ 1,637 จุด

หุ้นไทยปิดตลาดบ่าย ปรับลด 3.03 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,637.85 จุด มูลค่าการซื้อขาย 50,306.16 ล้านบาท

การเคลื่อนไหวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำวันที่ 8 พ.ย. 62 ช่วงครึ่งวันบ่าย พบว่า ดัชนีปรับลด 3.03 จุด เปลี่ยนแปลง -0.18% มูลค่าการซื้อขาย 50,306.16 ล้านบาท โดยดัชนีสูงสุดอยู่ที่ 1,642.50 จุด และต่ำสุดที่ 1,634.50 จุด

สำหรับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขาย 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 3. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 4. บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 5. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน).