หุ้นไทยปิดตลาดบ่าย ปรับลด 3.79 ดัชนีอยู่ที่ 1,635 จุด

หุ้นไทยปิดตลาดบ่าย ปรับลด 3.79 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,635.88 จุด มูลค่าการซื้อขาย 38,219.30 ล้านบาท...

การเคลื่อนไหวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำวันที่ 14 มี.ค. 62 ช่วงครึ่งวันบ่าย พบว่า ดัชนีปรับลด 3.79 จุด เปลี่ยนแปลง -0.23% มูลค่าการซื้อขาย 38,219.30 ล้านบาท โดยดัชนีสูงสุดอยู่ที่ 1,643.56 จุด และต่ำสุดที่ 1,634.70 จุด

สำหรับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขาย 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2.บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 3.บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 4.บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 5.บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน).