หุ้นไทยปิดตลาดบ่าย ปรับลด 6.64 ดัชนีอยู่ที่ 1,608 จุด

หุ้นไทยปิดตลาดบ่าย ปรับลด 6.64 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,608.11 จุด มูลค่าการซื้อขาย 47,013.92 ล้านบาท...

การเคลื่อนไหวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำวันที่ 17 พ.ค. 62 ช่วงครึ่งวันบ่าย พบว่า ดัชนีปรับลด 6.64 จุด เปลี่ยนแปลง -0.41% มูลค่าการซื้อขาย 47,013.92 ล้านบาท โดยดัชนีสูงสุดอยู่ที่ 1,622.33 จุด และต่ำสุดที่ 1,606.69 จุด

สำหรับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขาย 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 3. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 4. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 5. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน).