หุ้นไทยปิดตลาดบ่าย พุ่งขึ้น 13.27 ดัชนีอยู่ที่ 1,696 จุด

การเคลื่อนไหวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำวันที่ 12 ต.ค. 61 ช่วงครึ่งวันบ่าย พบว่า ดัชนีปรับขึ้น 13.27 จุด เปลี่ยนแปลง 0.79 % มูลค่าการซื้อขาย 39,660.59 ล้านบาท โดยดัชนีสูงสุดอยู่ที่ 1,699.60 จุด และต่ำสุดที่ 1,688.44 จุด


สำหรับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขาย 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 3. บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 4. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 5. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน).