หุ้นไทยปิดตลาดบ่าย ร่วง 12.57 ดัชนีอยู่ที่ 1,621 จุด

หุ้นไทยปิดตลาดบ่าย ปรับลด 12.57 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,621.27 จุด มูลค่าการซื้อขาย 49,847.24 ล้านบาท...

การเคลื่อนไหวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำวันที่ 15 พ.ค. 62 ช่วงครึ่งวันบ่าย พบว่า ดัชนีปรับลด 12.57 จุด เปลี่ยนแปลง -0.77% มูลค่าการซื้อขาย 49,847.24 ล้านบาท โดยดัชนีสูงสุดอยู่ที่ 1,638.94 จุด และต่ำสุดที่ 1,621.27 จุด

สำหรับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขาย 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 2. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 3. บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 4. บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 5. บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน).