หุ้นไทยปิดตลาดเช้า ปรับเพิ่ม 7.12 ดัชนีอยู่ที่ 1,643.75 จุด

หุ้นไทยปิดตลาดบ่าย ปรับเพิ่ม 7.12 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,636.63 จุด มูลค่าการซื้อขาย 23,142.15 ล้านบาท...

การเคลื่อนไหวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำวันที่ 12 ก.ค. 61 ช่วงครึ่งวันเช้า พบว่า ดัชนีปรับเพิ่ม 7.12 จุด เปลี่ยนแปลง +0.44 มูลค่าการซื้อขาย 23,142.15 ล้านบาท

สำหรับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขาย 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 3. บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 4. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 5. บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน).