เกณฑ์ใหม่สินเชื่อบ้านหลังที่ 2 กระทบลูกค้า ธอส. หวั่นกู้หนี้นอกระบบ

เมื่อวันที่ 11 ต.ค. นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยภายหลังเข้ารับฟังความเห็น เกณฑ์ใหม่ในการกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จากมาตรการเก็บเงินดาวน์ 20% สำหรับการซื้อบ้าน คอนโดมิเนียมหลังที่สอง และที่อยู่อาศัยราคา 10 ล้านบาทขึ้นไป ว่า หลักเกณฑ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง ที่มีความจำเป็นต้องมีบ้านหลังที่สอง อาจจะทำให้หันไปใช้เงินกู้นอกระบบ เพื่อมาปิดบ้านหลังแรก ทำให้หนี้นอกระบบเพิ่มขึ้น รวมถึงจะกระทบกับลูกค้าของ ธอส. ที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลาง ที่ต้องการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจริง ไม่ได้เป็นการแสวงหาผลกำไร โดยหลักเกณฑ์ใหม่ใช้สำหรับลูกค้าที่ต้องการกู้บ้านหลังที่สอง แต่ยังผ่อนหลังแรกไม่หมด ซึ่งปัจจุบัน ธอส.มีลูกค้าในลักษณะนี้มาก เช่น มีบ้านอยู่ไกล แต่ต้องการซื้อคอนโดมิเนียมในเมืองใกล้ที่ทำงาน

ทั้งนี้ อยากเสนอให้ ธปท.พิจารณาปรับหลักเกณฑ์ให้มีความเหมาะสม โดยให้ผ่อนปรนเกณฑ์วางเงินดาวน์อย่างน้อย 20% ของมูลค่าหลักประกัน (LTV limit 80%) ให้คุมเฉพาะบ้านหลังที่ 2 ที่มีราคาตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป รวมทั้งเสนอให้เลื่อนเวลาบังคับใช้เกณฑ์ดังกล่าวจากที่กำหนดเริ่มวันที่ 1 ม.ค. 2562 ออกไปก่อน เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์และภาคธุรกิจมีเวลาปรับตัว ซึ่งควรกำหนดนิยามเกณฑ์คุมสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้มีความชัดเจน โดยเฉพาะบ้านหลังที่สอง ซึ่งปัจจุบันมีความจำเป็น โดยเฉพาะลูกค้า ธอส. ที่ขอสินเชื่อ เพื่อใช้อยู่จริง ไม่ได้ใช้เก็งกำไร หรือนำไปขายต่อ หากนำเกณฑ์ไปปฏิบัติ จะกระทบกับลูกค้าของ ธอส. ซึ่งปัจจุบันมีการให้สินเชื่อบ้านหลังที่สองจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม ธอส.จะขอความเห็นจากกระทรวงการคลังเกี่ยวกับเกณฑ์ดังกล่าวของ ธปท. หากกระทรวงการคลังให้นโยบายดำเนินการอย่างไรก็จะปฏิบัติตาม เบื้องต้นจะหารือผ่านผู้แทนกระทรวงการคลัง ในการประชุมคณะกรรมการ ธอส. วันที่ 29 ต.ค. ต่อไป.