เครดิตบูโรเปิดบริการยุคดิจิทัล ตรวจสอบเครดิตผ่านตู้อัตโนมัติ

นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด หรือเครดิตบูโร เปิดเผยว่า บริษัทได้เปิดบริการใหม่ ให้ประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรผ่านตู้ตรวจเครดิตบูโรรูปแบบอัตโนมัตินี้ ถือเป็นการรองรับพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปตามภาวะโลก โดยเฉพาะในยุคดิจิทัลที่นิยมใช้บริการผ่านออนไลน์ เน้นความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น ผู้ใช้บริการสามารถทำรายการได้ง่ายๆ ด้วยตนเอง เพียงใช้บัตรประชาชนของตนเอง รอรับรายงานได้ทันที

“ตู้ตรวจเครดิตบูโรรองรับกระแสโลกยุคดิจิทัล โดยเฉพาะกลุ่มเจนวายเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว รอรับรายงานได้ทันที เพียงแค่ใช้บัตรประชาชนของตนเอง สามารถเลือกประเภทรายงานข้อมูลเครดิตได้ตามต้องการ เริ่มเปิดให้บริการแล้ววันนี้ ภายในเครดิตบูโรคาเฟ่ ชั้น 3 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ และหากประชาชนนิยมใช้บริการตู้ดังกล่าวจำนวนมาก เคดิตบูโรก็พร้อมขยายไปตั้งให้บริการในจุดอื่นๆ ต่อไป”

สำหรับวิธีการใช้งานตู้ตรวจเครดิตบูโร จะแสดงข้อความอธิบายขั้นตอนเลือกใช้บริการต่างๆ ผ่านหน้าจอบนตู้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย ได้แก่ 1.รายงานข้อมูลเครดิตแบบย่อ เป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับเจ้าของข้อมูลที่แสดงจำนวนบัญชีสินเชื่อและยอดหนี้ 2.รายงานข้อมูลเครดิตแบบสรุป เป็นภาพรวมของบัญชีสินเชื่อ และประวัติการขอและการชำระหนี้ สินเชื่อของผู้ขอสินเชื่อ 3.รายงานข้อมูลเครดิตฉบับเต็ม จะแสดงข้อมูลสินเชื่อ ประวัติการชำระสินเชื่อ สถานะทุกบัญชีที่เจ้าของข้อมูลมีอยู่ รวมทั้งสามารถเลือกเพิ่มบริการเครดิตสกอริ่ง ตัวชี้วัดความน่าจะเป็นในการชำระคืนหนี้ และ 4.บริการพิมพ์ใบคำขอตรวจสอบแก้ไขข้อมูล.