เช็กที่นี่! ตรวจสอบหมายเลข 'ลอตเตอรี่' มีปัญหางวด 16 ต.ค.นี้

หลังจาก โฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ชุดที่ 52 เกิดข้อผิดพลาดระหว่างกระบวนการพิมพ์ ส่งผลทำให้ตัวเลขสะท้อนแสงป้องกันการถ่ายเอกสาร หรือตัวเลขสีส้มไม่ปรากฏอยู่บนใบสลากบางฉบับ ขอประชาชนไม่ต้องตกใจ หากถูกรางวัลสามารถนำไปขึ้นเงินรางวัลได้ตามปกติ

ขณะที่ เว็บไซต์ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผย หมายเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มีปัญหา งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ชุดที่ 52 จำนวนทั้งหมด 12,000 ฉบับ ดังนี้

เลขประจำฉบับที่ 400000-400299 จำนวน 300 ฉบับ

เลขประจำฉบับที่ 401000-401299 จำนวน 300 ฉบับ

เลขประจำฉบับที่ 402000-402299 จำนวน 300 ฉบับ

เลขประจำฉบับที่ 403000-403299 จำนวน 300 ฉบับ

เลขประจำฉบับที่ 404000-404299 จำนวน 300 ฉบับ

เลขประจำฉบับที่ 405000-405299 จำนวน 300 ฉบับ

เลขประจำฉบับที่ 406000-406299 จำนวน 300 ฉบับ

เลขประจำฉบับที่ 407000-407299 จำนวน 300 ฉบับ

เลขประจำฉบับที่ 408000-408299 จำนวน 300 ฉบับ

เลขประจำฉบับที่ 409000-409299 จำนวน 300 ฉบับ

เลขประจำฉบับที่ 410000-410299 จำนวน 300 ฉบับ

เลขประจำฉบับที่ 411000-411299 จำนวน 300 ฉบับ

เลขประจำฉบับที่ 412000-412299 จำนวน 300 ฉบับ

เลขประจำฉบับที่ 413000-413299 จำนวน 300 ฉบับ

เลขประจำฉบับที่ 414000-414299 จำนวน 300 ฉบับ

เลขประจำฉบับที่ 415000-415299 จำนวน 300 ฉบับ

เลขประจำฉบับที่ 416000-416299 จำนวน 300 ฉบับ

เลขประจำฉบับที่ 417000-417299 จำนวน 300 ฉบับ

เลขประจำฉบับที่ 418000-418299 จำนวน 300 ฉบับ

เลขประจำฉบับที่ 419000-419299 จำนวน 300 ฉบับ

เลขประจำฉบับที่ 420000-420299 จำนวน 300 ฉบับ

เลขประจำฉบับที่ 421000-421299 จำนวน 300 ฉบับ

เลขประจำฉบับที่ 422000-422299 จำนวน 300 ฉบับ

เลขประจำฉบับที่ 423000-423299 จำนวน 300 ฉบับ

เลขประจำฉบับที่ 424000-424299 จำนวน 300 ฉบับ

เลขประจำฉบับที่ 425000-425299 จำนวน 300 ฉบับ

เลขประจำฉบับที่ 426000-426299 จำนวน 300 ฉบับ

เลขประจำฉบับที่ 427000-427299 จำนวน 300 ฉบับ

เลขประจำฉบับที่ 428000-428299 จำนวน 300 ฉบับ

เลขประจำฉบับที่ 429000-429299 จำนวน 300 ฉบับ

เลขประจำฉบับที่ 430000-430299 จำนวน 300 ฉบับ

เลขประจำฉบับที่ 431000-431299 จำนวน 300 ฉบับ

เลขประจำฉบับที่ 432000-432299 จำนวน 300 ฉบับ

เลขประจำฉบับที่ 433000-433299 จำนวน 300 ฉบับ

เลขประจำฉบับที่ 434000-434299 จำนวน 300 ฉบับ

เลขประจำฉบับที่ 435000-435299 จำนวน 300 ฉบับ

เลขประจำฉบับที่ 436000-436299 จำนวน 300 ฉบับ

เลขประจำฉบับที่ 437000-437299 จำนวน 300 ฉบับ

เลขประจำฉบับที่ 438000-438299 จำนวน 300 ฉบับ

เลขประจำฉบับที่ 439000-439299 จำนวน 300 ฉบับ

*** กรุณาตรวจสอบความถูกต้องกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง***

(ขอบคุณเว็บไซต์ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล)