เซอร์เวย์พื้นที่ปลูกยาง กทม.ก็ยังมี ตอบคำถามราคาตกที่ไหนเดือดร้อนที่สุด?

เปิดข้อมูลพื้นที่ปลูกยางพาราในไทย หลังจากต้องพบกับปัญหาราคาตกต่ำกว่าที่ผ่านมา โดยพบว่า เกือบทั่วประเทศมีการปลูกยางพาราในอัตราที่แตกต่างกัน...

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สืบเนื่องจากมีกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพารา ในนามแกนนำเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช และคณะ เข้าเรียกร้องกับรัฐบาลให้แก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำนั้น 

ล่าสุด ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานพื้นที่ปลูกยางพาราในประเทศไทย ณ ปี 2556 รวม 22,176,714 ไร่ ส่วนปี 2555 อยู่ที่ 21,958,349 ไร่ และปี 2554 อยู่ที่ 21,958,349 ไร่

สำหรับเฉพาะปี 2556 ซึ่ง ณ ขณะนั้น ราคายางแผ่นดิบ ต่ำสุดอยู่ที่ 70.38 บาท สูงสุดอยู่ที่ 85.37 บาท เฉลี่ยที่ 75.55 บาท จากพื้นที่ปลูกยางพาราทั้งหมด 22,176,714 ไร่ สามารถจำแนกออกตามภาคต่างๆ ได้ ดังนี้

1. ภาคเหนือ 1,229,615 ไร่ โดย 3 อันดับพื้นที่ปลูกมากที่สุด คือ เชียงราย พิษณุโลก และ พะเยา

2. ภาคอีสาน 4,395,849 ไร่ โดย 3 อันดับพื้นที่ปลูกมากสุด คือ บึงกาฬ เลย และ อุบลราชธานี

3. ภาคกลาง รวมทั้งภาคตะวันออก 2,613,771 ไร่ 3 อันดับพื้นที่ปลูกมากสุดคือ จันทบุรี ระยอง และ ตราด

4. ภาคใต้ 13,937,479 ไร่ ซึ่ง 3 อันดับพื้นที่ปลูกมากสุด คือ สุราษฎร์ธานี สงขลา และ นครศรีธรรมราช

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า ในปี 2556 นั้นมีการปลูกยางในทุกจังหวัด แม้กระทั่งกรุงเทพฯ ซึ่งมีการปลูกอยู่ 55 ไร่.