เปลี่ยนผ่านรัฐประหาร แบบกึ่งๆ หวั่นปัจจัยเสี่ยงการเมืองพุ่ง ฉุดบาทอ่อน

หวั่นปัจจัยเสี่ยงการเมืองเพิ่มสูง ฉุดเงินบาทพลิกกลับเป็นอ่อน นักลงทุนข้องใจเปลี่ยนผ่านจากระบอบรัฐประหาร สู่ระบอบกึ่งเผด็จการกึ่งประชาธิปไตย มองเลือกตั้งครั้งนี้ ไม่สร้างบรรยากาศประชาธิปไตย...

ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า สถานการณ์ค่าเงินบาทแข็งค่า เป็นผลมาจากการเกินดุลทางการค้าเกินดุลบัญชีเดินสะพัด การชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ กระแสเงินระยะสั้นไหลเข้าตลาดการเงินไทย หลังมีความชัดเจนเรื่องการเลือกตั้ง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ทางการเมืองล่าสุดได้สร้างความไม่แน่นอนทางการเมือง และเกิดข้อสงสัยในหมู่นักลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติต่อกระบวนการเปลี่ยนผ่านจาก “ระบอบรัฐประหาร” สู่ “ระบอบกึ่งเผด็จการกึ่งประชาธิปไตย” ผ่านการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญปี 2560 ทำให้ภาคการลงทุนอาจจะชะลอตัวลงมากกว่าที่คาด กระแสเงินทุนระยะสั้นไหลเข้าจะชะลอตัวลง มีโอกาสมากขึ้นที่สถานการณ์ค่าเงินบาทอาจพลิกกลับจากแข็งค่า เป็นทยอยอ่อนค่าลงได้ จากปัจจัยเสี่ยงทางการเมืองที่เพิ่มสูงขึ้น บั่นทอนความเชื่อมั่นนักลงทุน

อย่างไรก็ตามแม้โดยปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่จะทำให้เงินบาทแข็งค่าก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมา พรรคการเมืองต่างๆ ต่างแข่งขันกันนำเสนอนโยบายเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาปากท้องของประชาชน แต่การแก้ปัญหาเหล่านี้ไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จได้ หากไม่มีแผนการในการปฏิรูประเทศเพื่อนำไปสู่ความปรองดองและลดปัจจัยเสี่ยงทางการเมือง หลังประกาศวันเลือกตั้งชัดเจนทำให้ต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทยครั้งแรกในรอบ 15 เดือน กระแสเม็ดเงินอาจยังคงไหลเข้าตลาดหุ้นไทยต่อเนื่อง หากความไม่แน่นอนทางการเมืองลดลง

นอกจากนี้ การที่เอ็มเอสซีไอ (MSCI) เล็งปรับเกณฑ์นำเอาใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR) ที่นักลงทุนต่างชาติถือมาร่วมคำนวณในดัชนีด้วย จะช่วยหนุนเพิ่มน้ำหนักหุ้นไทยในเอ็มเอสซีไอ (MSCI) เพิ่ม เป็นผลให้กองทุนหรือนักลงทุนสถาบันเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในไทย ปัจจัยบวกเหล่านี้จะถูกหักล้างด้วยสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่สร้างบรรยากาศประชาธิปไตยหรือไม่ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมในการเลือกตั้ง

“การทำให้ระบอบประชาธิปไตยไทยมีความมั่นคง และการเมืองไทยมีเสถียรภาพนั้นเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการที่ไทยจะเกิดโอกาสการลงทุนภาคเอกชน ท่ามกลางผลกระทบจากสงครามการค้าสหรัฐฯ กับจีนที่อาจรุนแรงขึ้นในเดือนมีนาคม ผู้ผลิตและผู้ส่งออกในจีนที่ต้องเผชิญกับกำแพงภาษีของสหรัฐอเมริกา มีแนวโน้มย้ายฐานการผลิตมายังอาเซียนและประเทศไทย สถานการณ์ดังกล่าวทำให้ประเทศไทยได้รับโอกาสเป็นฐานการผลิตใหม่ของจีนในบางอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมที่จีนจะได้รับผลกระทบทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน”.