เปิดตัว 'พลัส สบายใจ' นวัตกรรมที่อยู่อาศัย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ลูกค้า

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เปิดบริการ "พลัส สบายใจ" นวัตกรรมสำรวจความพอใจลูกค้าด้วยเทคโนโลยี ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัย ตามแนวคิด "Beautiful Community-ความสุขเริ่มที่บ้าน" 

เมื่อวันที่ 14 ก.พ.61 น.ส.พรรณวดี โพธิหน่อทอง รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารอาคารที่พักอาศัย (คอนโดมิเนียมและโครงการต่างจังหวัด) นำทีมผู้บริหารเปิดตัวนวัตกรรมเพื่อที่พักอาศัย "พลัส สบายใจ" อุปกรณ์สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าด้วยเครื่อง Smiley Terminal เพื่อประเมินผลการให้บริการของพนักงาน และนำไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเพื่อให้สอดคล้องกับยุคดิจิตอล ที่เทคโนโลยีกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิต เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการบริหารอาคารที่อยู่อาศัย ที่มุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยในโครงการ ตามแนวคิด "Beautiful Community-ความสุขเริ่มที่บ้าน" โดยจะนำร่องใช้งานที่โครงการ เดอะเบส พาร์คเวสต์ สุขุมวิท 77 เป็นโครงการแรก

ซึ่งการประเมินความพอใจของลูกค้านี้ ยังช่วยให้สามารถเก็บข้อมูลของลูกค้าได้ทุกวัน ซึ่งจะถูกนำไปวิเคราะห์สรุปผลและนำไปสู่การพัฒนาการให้บริการที่เหมาะสมและตรงใจลูกค้ามากที่สุด โดยเรื่องที่ประเมินจะเปลี่ยนแปลงหัวข้อการสอบถามให้เหมาะสมและครอบคลุมการบริการด้านต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ระยะเวลาในการให้บริการของพนักงาน ความพึงพอใจด้านความสะอาด ความปลอดภัยในโครงการ นอกจากนี้ในการจัดงานประชุมใหญ่ประจำปีหรืองานในโอกาสพิเศษต่างๆ ยังสามารถนำมาใช้ประเมินผลความพึงพอใจได้อีกด้วย ซึ่งบริการดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งวิธีในการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดการใช้กระดาษเพื่อรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

โดยบริการ "พลัส สบายใจ" เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ "Beautiful Community-ความสุข เริ่มที่บ้าน" ที่เกิดจากแนวคิดการอยู่อาศัยร่วมกันอย่างมีความสุข ต้องเริ่มจากครอบครัว ต่อเนื่องไปถึงเพื่อนบ้าน และสมาชิกใหม่ๆ ในหมู่บ้านเดียวกัน สามารถส่งต่อไปยังสังคมและชุมชน ให้ทุกคนอยู่อาศัยอย่างมีความสุข.