เผยตัวฉุด “การบินไทย” ขาดทุนหนัก

การบินไทย ที่ขาดทุนหนักในไตรมาส 3 และกำลังส่งสัญญาณว่าจบปีตัวเลขจะแดงแค่ไหน หรือไม่เพราะสาเหตุที่ขาดทุนนั้น คือค่าใช้จ่ายพุ่ง และบริษัทลูกหลายแห่งอย่าง "นกแอร์" ก็ขาดทุนหนัก

เมื่อวานนี้ (8 พ.ย.) การบินไทยแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทและบริษัทย่อย ขาดทุนสุทธิ 3,686 ล้านบาท ขาดทุนมากกว่าปีก่อน 1,872 ล้านบาท คิดเป็น 103.2% ส่วนรายได้รวม 47,953 ล้านบาท มากกว่าปีก่อน 1,025 ล้านบาท คิดเป็น 2.2% ส่วนค่าใช้จ่ายรวม 51,887 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,259 ล้านบาท คิดเป็น 11.3%

เท่ากับว่า 9 เดือนแรกของปีนี้ การบินไทยมีรายได้ 148,658 ล้านบาท มากกว่าปีก่อน 4.8% ค่าใช้จ่าย 151,565 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.6% ขาดทุน 4,036 ล้านบาท ขณะที่ปีก่อนขาดทุน 3,853 ล้านบาท

ในคำอธิบายผลการดำเนินงาน และการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน สรุปตัวเลขรายได้ รายจ่าย และผลขาดทุนจากบริษัทย่อย ของไตรมาส 3 ไว้ดังนี้

รายได้เติบโต 2.2% มาจาก ค่าโดยสารและค่าน้ำหนักส่วนเกิน 38,494 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 304 ล้านบาท ค่าระวางขนส่งและไปรษณีย์ภัณฑ์ 5,698 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 561 ล้านบาท รายได้บริการอื่นๆ 3,296 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 360 ล้านบาท เช่น ครัวการบิน บริการคลังสินค้า รายได้อื่นๆ อยู่ที่ 465 ล้านบาท ลดลง 200 ล้านบาท เพราะส่งมอบเครื่องบินล่าช้า และการให้บริการสายการบินอื่นยืมอะไหล่เครื่องบินน้อยกว่าปีก่อน

ด้านค่าใช้จ่ายสูงขึ้น 11.3% ซึ่งค่าใช้จ่ายสูงสุดคือค่าน้ำมัน 15,391 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,499 ล้านบาท หรือ 29.7% เพราะราคาน้ำมันสูงขึ้น ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นสูง คือ ค่าเช่าเครื่องบินและอะไหล่ 3,881 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40.4% ค่าซ่อมแซม และซ่อมบำรุงเครื่องบิน 4,954 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.3% ส่วนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เช่น ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 7,513 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.9% ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับนักบินและลูกเรือ 1,424 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1%

ในส่วนผลขาดทุนจากการบินไทยไปร่วมลงทุน มีดังนี้ ส่วนแบ่งขาดทุนในนกแอร์ ขาดทุน 245 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 117 ล้านบาท ส่วนแบ่งขาดทุนในบริษัทโรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) 2 ล้านบาท จากปีก่อนกำไร 4 ล้านบาท ส่วนแบ่งขาดทุนในบริษัทครัวการบินภูเก็ต 5 ล้านบาท จากปีก่อนมีกำไร 8 ล้านบาท

ขณะที่บริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ ออกบทวิเคราะห์ว่า คาดการณ์ว่าไตรมาสที่ 4 ที่เหลืออยู่ จะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น กำไรสุทธิปี 2561 จะอยู่ที่ 1,940 ล้านบาท และปี 2562 อยู่ที่ 2,910 ล้านบาท ในระยะยาวความสำคัญของการพัฒนาการบินไทยอยู่ที่แผนแม่บทฉบับใหม่ที่จะนำเสนอให้รองนายกรัฐมนตรีพิจารณาปลายปีนี้.