โอนกระจายรับออนไลน์ขายพุ่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานปริมาณการโอนเงินรายย่อย จำแนกตามประเภทบริการ โดยในเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา ปริมาณการโอนเงินรายย่อยกลับมามีปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า โดยในเดือน ม.ค.62 มีปริมาณการโอนเงินรายย่อยทั้งสิ้น 4.72 ล้านรายการ เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อน 15.5% โดยมีมูลค่าการโอนเงินทั้งสิ้น 314,280 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกัน 20.6%

ทั้งนี้ การโอนเงินของรายย่อยในเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา เป็นการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการมากที่สุด ตอบรับการเพิ่มขึ้นของความนิยมการซื้อขายสินค้าออนไลน์ โดยในเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา มียอดการโอนเงินชำระค่าสินค้าและบริการทั้งสิ้น 2.5 ล้านรายการ เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อน 21.6% คิดเป็นมูลค่า 220,780 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 18.8% รองลงมาเป็นการโอนเงินเพื่อประเภทอื่นๆ เช่น การโอนเงินระหว่างบุคคลต่อบุคคล เงินโอนระหว่างครอบครัว เป็นต้น มีการทำรายการทั้งสิ้น 1.15 ล้านรายการ เพิ่มขึ้นจาก 0.6% โดยมีมูลค่าการโอน 31,570 ล้านบาท

ขณะที่การโอนเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ ในเดือน ม.ค.มีทั้งสิ้น 989,144 รายการ เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อน 21.8% โดยมีมูลค่าการโอนรวม 59,460 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อน 38% ขณะที่มีการโอนเงินปันผลในเดือน ม.ค. 75,215 รายการ เพิ่มขึ้น 5.3% คิดเป็นมูลค่ารวม 2,470 ล้านบาท.