“วิรไท” กดดอกเบี้ยต่ำดันจีดีพีไทยพุ่ง

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวถึงแนวทางการสร้างการฟื้นตัวต่อเนื่องของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ว่า ทิศทางเศรษฐกิจไทยในปีนี้ จะเห็นแนวโน้มการฟื้นตัวที่ชัดเจนมากขึ้นต่อเนื่อง ทำให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ปรับประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยล่าสุดเป็น 4.4% สอดคล้องกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แถลงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาสแรกปีนี้ สูงถึง 4.8% โดยเห็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม โจทย์ในวันนี้ ของการทำนโยบายเศรษฐกิจ คือเมื่อเศรษฐกิจภาพใหญ่มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างชัดเจน แต่ยังไม่กระจายตัวในวงกว้าง ดังนั้น ในระยะสั้นต้องช่วยเยียวยาประชาชนบางกลุ่ม เช่น ผู้มีรายได้น้อย และดูแลสภาพคล่องในระบบเพื่อเอื้อให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจเป็นไปอย่างเข้มแข็ง ขณะที่ในส่วนของนโยบายการเงินนั้น แม้แรงกดดันเงินเฟ้อในขณะนี้จะอยู่ในระดับต่ำ แต่กรณีธนาคารกลางของประเทศอุตสาหกรรมขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย หรืออัตราดอกเบี้ยพันธบัตรในตลาดการเงินโลกปรับสูงขึ้น ก็ไม่ส่งผลให้ไทยต้องรีบปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้น แต่การที่อัตราดอกเบี้ยต่ำเป็นเวลานาน เป็นสิ่งที่ ธปท.ต้องระมัดระวังคือ พฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนที่อาจนำไปสู่การประเมินความเสี่ยงต่ำกว่าที่ควร.