'SACICT CRAFTS BANGKOK 2018' ชูหัตถศิลป์ร่วมสมัย เข้าวิถีชีวิตคนเมือง

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ จัดงาน "SACICT Craft Fair 2018" รวมสินค้าจากสุดยอดผู้ประกอบการกลุ่มครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม กว่า50ร้าน ที่เดอะมอลโคราช 15-19 ส.ค.นี้ และที่เดอะมอลบางแค 13-16 ก.ย.61

เมื่อวันที่ 10 ส.ค.61 นางอัมพวัน พิชาลัย ผอ.ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน) หรือ SACICT แถลงข่าวการจัดงาน SACICT Craft Fair 2018 ว่า จากกระแสความนิยมงานคราฟต์หรือสินค้าหัตถกรรมในปัจจุบัน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ SACICT ในฐานะหน่วยงานที่ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็ง ให้กับผู้ประกอบการงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย เล็งเห็นโอกาสในการเผยแพร่งานหัตถกรรมร่วมสมัย และช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้ให้กับผู้ทำงานหัตถกรรม จึงจัดงาน SACICT Craft Fair 2018 โดยคัดเลือกสมาชิกผู้ประกอบการงานหัตถกรรม จากกลุ่มครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม นักสร้างสรรค์งานคราฟต์ ผู้ประกอบการงานคราฟต์มาไว้ในงาน เพื่อเป็นเวทีในการจัดแสดงงานศิลปหัตถกรรม ในแบบร่วมสมัยและนวัตกรรมใหม่ๆจากทั่วประเทศ อีกทั้งยังเป็นจุดนัดพบของผู้บริผู้โภค และผู้ผลิตงานด้านนี้โดยเฉพาะ โดยงานนี้จะเน้นงานคราฟต์ร่วมสมัยที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น น่าสนใจ และเข้ากับวิถีชีวิตคนเมือง

สำหรับการจัดงานจะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2561 จัดงานที่ แฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ จ.นครราชสีมา ซึ่งจะมีผู้ประกอบการหัตถกรรม มาร่วมออกร้านกว่า 50 ร้านค้า และระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2561 จัดขึ้นที่ แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางแค มีร้านค้ากว่า 70 ร้านค้าจากทั่วประเทศมาแสดงและจำหน่ายสินค้า มีทั้งงานที่เป็นอัตลักษณ์ภูมิปัญญา งานสร้างสรรค์สำหรับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ อาทิ เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องเงิน เครื่องทอง เครื่องถม งานเครื่องปั้นและเซรามิก งานจักสาน คาดว่าการจัดงานทั้ง 2ช่วง จะมีรายได้ร่วมกว่า 10 ล้านบาท

นางอัมพวัน กล่าวอีกว่า งาน SACICT Craft Fair 2018 ครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมนำร่องในการขยายการตลาดให้กับงานคราฟต์ หรือสินค้าหัตถกรรมในกลุ่มสมาชิก SACICT ในรูปแบบของงานแสดงสินค้าอย่างเต็มรูปแบบ คาดว่าจะได้รับการตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี