SCB ชู 4 กลยุทธ์ลุยธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง มุ่งเป็นผู้นำเวลธ์แบงก์กิ้ง

"ไทยพาณิชย์" ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านดิจิทัลแพลตฟอร์ม สานต่อยุทธศาสตร์องค์กรผลักดันธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง พร้อมปูทางสู่การเป็นผู้นำเวลธ์แบงก์กิ้งของเมืองไทย...

น.ส.ศลิษา หาญพานิช ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน ผลิตภัณฑ์การลงทุนและเงินฝาก ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Segment Management และ Strategic Planning ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ภาพรวมของตลาดลูกค้ากลุ่มที่มีความมั่งคั่ง หรือ กลุ่มเวลธ์ (Wealth) ในประเทศไทย ที่มีสินทรัพย์ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป มีทิศทางการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีจำนวนลูกค้าอยู่ประมาณ 711,400 คน คิดเป็น 1% ของประชากรทั้งประเทศ แต่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) อยู่ที่ประมาณ 15 ล้านล้านบาท คิดเป็น 80% ของทั้งประเทศ

ทั้งนี้ ธนาคารมองว่าธุรกิจลูกค้ากลุ่มเวลธ์ในประเทศไทย ยังมีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตอีกมาก ผนวกกับเทรนด์โลกด้านการให้บริการเวลธ์แมนเนจเม้นท์ (Global Wealth Management Trend) พบว่าลูกค้ามีความต้องการการผสมผสานระหว่างที่ปรึกษาด้านการลงทุน และเครื่องมือในการช่วยบริหารความมั่งคั่ง และจากยุทธศาสตร์องค์กรที่มุ่งผลักดันและให้ความสำคัญกับธุรกิจบริหารความมั่งคั่งซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักสำคัญที่จะสร้างการเติบโตให้กับธนาคาร รวมถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินให้สามารถตอบโจทย์และทันกับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

สำหรับในปี 2562 กลุ่มธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง หรือ SCB Wealth จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี พร้อมพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ และบริการที่มีคุณภาพ เพื่อเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ด้านการเงินที่ดีขึ้น และตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมที่สุด ผ่าน 4 กลยุทธ์แกนหลักอันเป็นหัวใจสู่ความสำเร็จ ได้แก่ 1.People ทีมที่ปรึกษาด้านการเงินการลงทุนส่วนบุคคลระดับมืออาชีพ 2.Touchpoint เปลี่ยนรูปแบบการให้บริการที่ครอบคลุมตอบโจทย์ความต้องการผ่าน SCB Investment Center ศูนย์บริหารความมั่งคั่งแบบครบวงจร 3.Solution ที่ครบเครื่องและเปิดกว้างด้านการลงทุนด้วยการนำเสนอกองทุนที่หลากหลายและดีที่สุดสำหรับลูกค้า 4.Wealth Tech ดิจิทัลเทคโนโลยีทันสมัย ชูโรงด้วย iOnboard, wPlan และ EASY Invest

อย่างไรก็ตาม หนึ่งในเป้าหมายสำคัญของไทยพาณิชย์ ในการรุกธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง คือ การขยายฐานลูกค้ากลุ่มเวลธ์ให้เติบโตไปพร้อมกับก้าวใหม่ของธนาคาร มุ่งมั่นพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้งนวัตกรรมเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ และบริการ เพื่อเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ด้านการบริหารความมั่งคั่งที่ตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า โดยคาดว่าภายใต้ 4 กลยุทธ์หลักของ SCB Wealth ในการทำธุรกิจจะช่วยผลักดันให้สิ้นปี 2562 จะสามารถขยายฐานลูกค้า SCB Wealth เพิ่มขึ้นประมาณ 6-7% และผลักดันให้ธนาคารสามารถครองใจลูกค้าและขึ้นเป็นผู้นำด้านเวลธ์แบงก์กิ้งของเมืองไทยได้ในที่สุด.